Uslovi korištenja web stranice

PRAVNE NAPOMENE

Svako korištenje VisitJahorina.info Web Sajta podložno je niže navedenim uslovima.

Sadržaji objavljeni na web stranici VisitJahorina.info ne smiju se mijenjati, kopirati, slati, prikazivati, objavljivati, reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka VisitJahorina.info

Dokumenti, informacije i podaci objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje autoskih i svojinskih prava.

Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem ove web stanice i prihvata korišćenje sadržaja ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

VisitJahorina.info se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili biti vezana za korišćenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumenta, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. VisitJahorina.info nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trecih osoba.

VisitJahorina.info zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Info

Marketing

 

Sponzori