Privatnost

VisitJahorina.info se obavezuje da ce poštovati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. VisitJahorina.info može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi stranici VisitJahorina.info | VisitJahorina.info će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinacnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga stranice VisitJahorina.info na zadovoljstvo korisnika. VisitJahorina.info se obvezuje da navedene podatke nece učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Informacija o korisniku nije dostupna nikome osim angažovanim na održavanju stranice VisitJahorina.info, koji tu informaciju trebaju prilikom izvršenja tehničkih radnji.

Koristeći ovaj sajt, korisnik naznačava da prihvata naznačenu politiku privatnosti.

Info

Marketing

 

Sponzori