Zdravlje i Ljekovito Bilje

Prije nego se pristupi izlaganju o nekim ljekovitim biljkama koje rastu na Jahorini, treba napomenuti da je, od svog postanka, čovjek za hranu upotrebljavao biljke. Na taj način je došao do saznanja da ga mnoge od tih biljaka održavaju zdravim i da su ljekovite.

Naš cilj je da Vas obavijestimo samo o nekim detaljima, i naravno izložićemo samo neke od mnogobrojnih ljekovitih biljaka koje možete pronaći na Jahorini.
Koju od mnogobrojnih biljaka izdvojiti i šta je ljekovito bilje uopšte?

Samoniklo bilje ili dijelovi biljaka koji služe kao lijek: cvijet, list, stabljika, korijen, podzemna stabljika, kora ljekovitog drveća, grmlja i bilja za koje ne postoji zabrana sakupljanja, lišaji, mahovina i dr.

Info

Marketing

 

Sponzori