Klima i Godišnja Doba na Jahorini

Visoke planine, kojih je mnogo, stvaraju klimu koja je specifična samo za njih i neki od jedinstvenih ekosistema u Evropi se upravo mogu naći na ovim mjestima, gdje se susreću mediteranska i kontinentalna klima.
Na planinama iznad 1700m nadmorske visine zime su veoma hladne, a snijeg se zadržava i više od pet mjeseci u godini.

Info

Marketing

 

Sponzori